Terapeutti - Tarja Vasiza - ihminen sinua varten

TERAPIA - HELSINKI - LOHJA - SUOMI

🧡 Yksilöterapia 🧡 Pariterapia 🧡 Nettiterapia

"Jokainen meistä tarvitsee rinnalleen ihmisen, joka kohtaa meidät ilman ennakkoluuloja, sellaisena kuin olemme juuri nyt."

Olen helposti lähestyttävä, kokenut ja ammattitaitoinen Kognitiivinen lyhytterapeutti, Ihminen tavattavissa -terapeutti ITT ®, Pariterapeutti ja Systeeminen valmentaja. Vastaanotollani kohtaan asiakkaan ja hänen asian kunnioittavasti ja luottamuksella.


🔑 Parisuhdeongelmat: kommunikointivaikeudet, luottamattomuus, sitoutumattomuus, läheisyyden ja yhteyden puute, avio- ja asumusero
🔑 Työelämän haasteet: stressi, uupumus, loppuunpalaminen, näköalattomuus, työnarkomania
🔑 Vaikeudet hyväksyä itseään: puutteellinen itsetuntemus (ihminen ei oikein tiedä mitä haluaa ja tarvitsee), alhainen itsetunto (usein koettuina tunteina riittämättömyys ja ulkopuolisuus sekä vaikeus uskoa itseen ja omiin kykyihin), alhainen omanarvontunto (ilmenee tarpeena miellyttää muita, liiallisena kiltteytenä, epävarmuutena olla juuri sellainen kuin on sekä huonommuuden ja viallisuuden tunteina)
🔑 Tunne-elämän vaikeudet: tunnelukot, epämiellyttävät ajatukset ja tunteet, haasteita tunteiden tunnistamisessa, tunteiden ylikontrollointia, tunnesäätelyn vaikeudet
🔑 Lapsuuden traumat: lapsuuden haitallisten kokemusten vaikutukset nykyisyyteen
🔑 Erityisherkkä persoonallisuus eli HSP

PAREMPI ELÄMÄ ON MAHDOLLISTA KAIKILLE

Haluatko ymmärtää, miksi pelon tai riittämättömyyden tunne ottaa vallan? Tahdotko oppia ymmärtämään tunteiden viestit? Entä mikä merkitys ajatuksilla ja tunteilla on hyvinvointiin?

Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu useasta eri osa-alueesta. Elintärkeimmät osa-alueet ovat terveellinen ja monipuolinen ravinto, tasapainoinen hermoston tila, riittävä unen määrä ja liikuntaa. Näiden lisäksi hyvinvointia kohentaa muista ihmisistä koostuva tukiverkosto, merkityksellisyyden kokeminen elämässä, kyky itsehavainnointiin ja riittävät tunnetaidot eli kyky tunnistaa ja olla tietoinen omista tunteista ja ajatuksista, kuinka ne saavat toimimaan ja reagoimaan sekä mitä tarvitaan, kun tunteet ja ajatukset kuormittavat henkisesti.

Terapian ja erityisesti kokonaisvaltaisen terapeuttisen lähestymistavan avulla voidaan harjoittaa ja lisätä itsehavainnointi- ja tunnetaitokykyä. Kokonaisvaltainen lähestymistapa koostuu mm. yhdistämällä eri terapiasuuntauksia kuten kognitiivista ja psykodynaamista viitekehystä, kehoterapiaa sekä mindfulness- ja meditointitekniikoita.

Terapia käynnistää itsetuntemusta lisäävän prosessin ja tämän prosessin myötä kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy.

SYSTEMIC BUSINESS COACHING
– VÄHEMMÄN STRESSIÄ, ENEMMÄN OSAAMISTA JA VOIMAVAROJA

Haluatko irti huolistasi? Tahdotko oppia tuntemaan itsesi paremmin? Entä jos kykenisit löytämään parhaan potentiaalisi?

Systemic Business Coaching - valmennusta työelämän haasteisiin ja muutoksiin. Systemic Business Coaching on ammattimainen työskentelytapa, joka vähentää stressiä sekä vapauttaa piilossa olevan osaamisen ja voimavarat.

KOGNITIIVINEN LYHYTTERAPIA - TUTKITUIN TERAPIAMUOTO

  • Kysytyin, kustannustehokkain ja tutkituin terapiamuoto mm. ahdistuksen, masennuksen, syömishäiriöiden ja riippuvuuksien hoidossa.
  • Keskeisiä työskentelykohteita ovat ihmiselle haittaa tuottavat ajatukset, uskomukset ja näihin liittyvät epämiellyttävät tunteet.
  • Masennuksen hoidossa kognitiivisella terapialla saada yhtä hyvä tulos, kuin ns. masennuslääkkeillä, myös oireiden uusiutuminen on vähäisempää kuin lääkkeillä hoidetulla.
  • Kognitiivisen terapian johtoajatuksena on, että ajatukset ja tunteet nivoutuvat toisiinsa. Tutustumalla vallitseviin ajatustottumuksiin mm. terapiakeskustelujen ja -harjoitteiden, päiväkirjaan kirjaamisen, hiljentymisen, meditoinnin tai mindfulnessin avulla on mahdollista muokata ajatuksia joustavampaan suuntaan ja saada aikaan muutos myös tunnekokemuksessa. Terapiassa harjoitellaan uusia ja toimivampia käyttäytymis- ja toimintatapoja.

ASIAKASKOKEMUKSIA

Kiitos Tarja ❤️ Kuka olisin nyt ilman näkevää myötätuntoista katsettasi, ilman läsnäolemistasi kokonaisena minulle? Kuka olisin ilman kuulevia korviasi, tunnustelevaa, arvostavaa etenemistäsi, kyyneleen kimallusta joskus silmänurkassasi, sellaista rakkauden syvyyttä, joka kasvaa kärsimyksen kohtaamisesta ja inhimillisyyden ymmärtämisestä, sellaista, joka syntyy, kun polut on kuljettu auringon tuolle puolen varjoihin ja syvyyksiin, jonne yksin ei ole asiaa. Olisin minä, mutta vieras ja tuntemattomampi, aavistus vain. ”Ihmeitä tapahtuu”

Sain Tarjan turvallisessa, selkeässä ja myötätuntoisessa mentoroinnissa uuden, terveemmän pohjan elämälleni. Tarjan läsnäolo, lämpö ja luottamus hyvään minussa olivat minulle henkinen syli, missä uskalsin kohdata vaikeat menneisyyden kokemukset ja opin luottamaan itseeni ja rakastettavuuteeni uudelleen. " Nainen, 38 v."

Tarja oli meille täydellinen parisuhdeterapeutti. Kumpikaan ei jäänyt jalkoihin, molemmat uskalsi puhua asioista, jotka ovat jääneet sanomatta ja kaivelemaan. Tarjan avulla löysimme myös omat kipupisteemme, jotka aiheuttivat kitkaa suhteessa. Aiemmin olisin ollut jo valmis luovuttamaan kokonaan mutten onneksi luovuttanut: Saimme Tarjan avulla ja ajan kanssa asiat kuntoon ja nyt olen onnellisempi kuin koskaan elämässäni! Olen suositellut Tarjaa monelle ja tulen suosittelemaan jatkossakin! "Heidi"

Suosittelen lämpimästi Tarjaa kanssakulkijaksi kriisien läpikäymisessä sekä itseen tutustumisen matkalla. Tarjalla on kyky nähdä ja kuunnella, ja hän osaa johdattaa sille polulle, jolla otat oman elämäsi haltuusi. Tarja on auttanut minua kasvamaan itsekseni: elämään, jossa päällimmäisenä ei ole ahdistus ja paha olo, vaan hallitseva olotila on rauha ja hyvä olo. Olen monesta asiasta kiitollinen Tarjalle; tuesta, lämpimästä läsnäolosta ja ennen kaikkea nykyisestä elämästäni. Kun itse voi hyvin, myös muu elämä, parisuhde ja perhe voi hyvin. Työn ja perheen parissa vietetty aika onkin nautinnollista, ei suorittamista. "Hanna-Mari"

Tarjalla on ollut merkittävä rooli matkallani ihmisestä, joka luulin olevani ihmiseksi, joka olen. Hän on ollut rakastava ja luja peili kun olen kipuillut elämääni. Pidän erityisesti Tarjan tavasta käyttää luovasti toiminnallisia harjoituksia. Yhdessä työskentelemällä vahvistui yhteys omaan kehooni ja sen viisauteen, opin kuuntelemaan mitä minussa tapahtuu ja sanoittamaan sitä. Ja luottamaan siihen. "Tuulikki"

Kiitos suuresti avustasi ja kuuntelusta. Kiitos myös kysymyksistä, jotka saivat minut kyseenalaistamaan ja miettimään asioita toisesta näkökulmasta uudelleen. Iso solmu on nyt aukaistu ja fiilis upea, vapautunut ja kevyt. Kiitos ❤️ "Nainen 30v."

Kiitos Tarja korvaamattomasta tuesta! Oli ihana kulkea yhdessä tätä tietä ja saada hiljalleen varmuutta ja voimaa. "Kiitollinen."

Toit talveen valoa ja kesään iloa. Kiitos sinulle avustasi paljon! "Mies 60v."

Kiitos hyvästä terapiasta! Olen eri ihminen nyt kuin aloittaessani. Tiedän, että vielä on tehtävää, mutta tästä on hyvä jatkaa. Kiitos ❤️ "Salla"

DRAAMARYHMÄ

Vuoden kestävä draamaryhmä

Draamaryhmän tavoitteena on antaa osallistujille mahdollisuus käsitellä elämänsä solmukohtia psyko- ja sosiodraama sekä tarinateatterimenetelmin. Käymme läpi koko elämänkaaremme ja paneudumme vuoden aikana merkittävien ikäkausiemme tapahtumien vaikutukseen aikuiselämässämme. Pysähdymme hetkeksi lapsuuteen, murrosikään, nuoreen aikuisuuteen, tähän päivään ja sukuun sekä etsimme yhdessä työkaluja rakentavaan tulevaisuuteen.

Moni meistä kantaa mukanaan lapsuuden käsittelemättömiä tunteita, kuten esimerkiksi riittämättömyyttä, turvattomuutta, hylätyksi tulemista ja rakkaudettomuutta. Usein emme edes tiedosta niitä, sillä olemme oppineet elämään niiden kanssa erilaisten, usein tiedostamattomien selviytymismekanismien avulla. Vaikka lapsuudessamme nämä mekanismit ovat olleet meille tarpeellisia, niiden avullahan olemme pysyneet koossa ja joskus jopa hengissä, ovat ne meille kuitenkin aikuiselämässämme pelkkä rasite.

Kohtaamattomina nämä selviytymismekanismit voivat muuttua aikuistumisen myötä pakonomaiseksi käyttäytymiseksi ja erilaisiksi riippuvuuksiksi. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset päihteet, ruoka-, ihmissuhde-, raha-, valta-, työ- ja seksiriippuvuudet, lakihenkinen uskonnollisuus, tiukka poliittinen suunta tai ylenmääräinen tarve miellyttää ja hakea hyväksyntää.

Ryhmä toimii mikromaailmana, jossa törmäämme samoihin lainalaisuuksiin kuin elämässä yleensäkin. Arki ei useinkaan anna mahdollisuutta korjata osaamattomuuttamme suhteessa itseemme ja läheisiimme. Ryhmän toimiessa peilinä käytöksellemme, voimme alkaa vähitellen luopua hajottavista ja joskus jopa tuhoavista toimintamalleistamme. Saamme opetella turvallisesti rehellistä liittymistä tunteinemme ja tarpeinemme. Tie uhrista vastuulliseen aikuisuuteen saa tukea ja rakentava aikuiselämä tulee mahdolliseksi.

MINUN TARINANI

HINNASTO

Yksilöterapia 45 min. 85€
Yksilöterapia 60 min. 105€
Pariterapia 90 min. 170€
Coachaus 60 min. 130€
Yksilöterapia opiskelija 45 min. 55€
Yksilöterapia eläkeläinen 45 min. 65€

**Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron (24%)

PERUUTUKSET

Varattu aika tulee perua viimeistään kaksi arkipäivää aikaisemmin soittamalla tai tekstaamalla numeroon +358407383138.
Liian myöhään perutusta tai peruuttamatta jätetystä ajasta perin 80€.

Ota yhteyttä

Acceptus

Tarja Vasiza
00400 Helsinki
puhelin: +358407383138
email: tarja.vasiza@gmail.com

tai jätä yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Top